Våra vatten

Allmänna villkor för SFK Vattnan’s klubbvatten.

Kolken & Tolsjöarna

Fiskekort

Säljes endast till medlemmar i SFK Vattnan. Fiskekortet är personligt och skall medföras vid fiske. Jämväl äger köparens maka, make eller sambo jämte minderåriga barn (15 år) medfölja och utföra fiske.

Aktuella medlemsavgifter och fiskekortspriser finns i vårat programblad här >>

Fångstbegränsning

Årskort, dagkort och gästkort = 3 laxfiskar per kort & vecka, med vecka menas måndag tom. söndag.

Redskap

För Tolsjön tillåts ett handhållet spö. Kast, haspel, fluga eller metspö.

För Kolken tillåts endast flugspö med fluglina och fluga.

Mäskning

Mäskning med majs är förbjudet i våra vatten

Båt får ej användas, ej heller flytring (i Kolken) eller liknande.
Flytring är tillåten att användas i Tolsjön.

Överträdelse Av gällande bestämmelser medför att rätten till fiske omedelbart förverkas. Det åligger varje medlem i klubben att förhindra otillåtet fiske, sådant skall genast rapporteras till Styrelsen.

Eld Varsamhet med eld i skog och mark skall iakttagas. Använd endast iordningställda eldplatser och se till att ingen glöd kan flamma upp efter avslutad eldning. Det åligger varje medlem som eldar att kontrollera med brandkåren att det inte råder eldningsförbud. Länk till: Nerikes brandkår.

___________________________________________________________

Bergskanalen

Ädelfiske i bergskanalen är gratis för alla Laxå ungommar upp till och med 16år.

Övriga måste lösa medlemskap och fiskekort i SFK Vattnan


Fiskeklubben Vattnan kan erbjuda kommuninvånarna ädelfiske (Regnbåge) i bergskanalen tack vare Laxå kommun och andra sponsorer. Dessa bidrar med pengar för inköp av fisk.

Fiske är tillåtet från vårdcentralsbro’n fram till (ungefär) vattentornet på midsommarberget.
Fiske får inte förekomma på privata tomter utmed kanalen.

FISKEREGLER.

Fiske är tillåtet med ett handhållet kastspö, metspö eller flugspö.

Levande betesfisk är ej tillåtet.

Fisket berättigar till att ta upp och behålla en fisk per/person & dag max 3st per vecka.