Arbetsdag Tolsjön

Hårt jobbande gäng på senaste arbetsdagen, handikapp bryggan är uppdragen för reparation. BRA Jobbat.

Ny arbetsdag inom kort då vi räknar med att färdigställa och åter sjösätta bryggan. Tacksamt om så många som möjligt kan hjälpa till, mer info om arbetsdagen kommer på hemsidan inom kort.