Årsmöte/ Halvårsmöte

Nu när restriktionerna börjar lättas upp och vaccineringen är i full gång är det möjligt för oss att ha årsmötet för 2021.

Årsmötet kommer att ske den 18/8 19:00 i Klubblokalen.

Halvårsmötet kommer att ske den 29/9 19:00 i Klubblokalen