Avslutning för studiecirklarna vid Sverkestaån

Den 19:e Maj har vi avslutning för canekursen vid Sverkestaån, Givetvis är alla välkomna oavsett man gått kursen eller inte. Tanken var att ta 18-19 men 18:e var redan bokat så vi kör bara en dag bara denna gång. Fiskekort betalar man själv men jag tror vi kan få ett paketpris.

Anmälan till Ulf Olsson 076-1079600. 

Välkomna.