Höstens cirklar har dragit i gång, välkomna till klubblokalen.

Måndagar  Ungdomarna 18:00-20:00

Ledare: Henry Remes 070-5083103, Gabriel Wiklund 076-8043234,

Erik Andersson 073-8040840

Tisdagar: Flugbindning 18:00-20:00

Ledare: Ronny Overgaard, Pentti Orava Eng 070-6229371

Ondagar: ”Gubbdagis” 13:00-16:00

Ledare: Henry Remes 070-5083103

Ondagar: Porslinsmålning 17:30-19:30

Ledare: Eeva Remes

Torsdagar: Hobby 18:00-20:00

Ledare: Magnus Waltersson 070-7315789

 

Är ni intresserade att deltaga i någon verksamhet är ni välkomna ner till klubblokalen.

Anmäl er gärna till respektive ledare för den eller de verksamheter ni vill delta i.