Covid 19

På grund av det rådande läget med Covid 19 har vi inte  skickat ut något programblad för sommaren.

Våra aktiviteter ligger för stunden på is och vi hoppas att återuppta dem till hösten.

Fisk kommer att släppas i vårat sjöar som vanligt.

Arbetsdagar kommer att utlysas på hemsidan.

 

Halvårsmötet kommer att vara den 9/9 kl 19:00

 

/Styrelsen