Skolfiske

Klubben har hållit i skolfisket även i år. Blev dock i början på september i stället för i våras på grund av det rådande läget med Covid 19

7st skolklasser fick prova på att fiska i Laxån eller i kvarndammen i Finnerödja.

Tack till Henry och hans gubbgäng som ställt upp och gjort detta möjligt.